Lịch phục vụ

Cán bộ, giảng viên và học viên sau đại học

CHI TIẾT TÀI LIỆU IN ẤN

615/D.557 L.
Dược liệu học:Tập 2
Phạm, Thanh Kỳ
2018
303 tr.
Giới thiệu về Dược liệu chứa alcaloid. Dược liệu chứa tinh đầu, được liệu chứa chất nhựa, dược liệu chứa Lipid, động vật làm thuốc.
Dược,Dược liệu,Dược liệu học

Lên đầu trang