Lịch phục vụ

Lịch phục vụ

CHI TIẾT TÀI LIỆU IN ẤN

611.071/Gi.108 Tr
Giáo trình giải phẫu ứng dụng Chi trên - Chi dưới
Trịnh, Xuân Đàn
Hà Nội:Nhà xuất bản Hà Nội,2020
309tr.;27cm.
Sách được biên soạn dưới hình thức kết hợp giải phẫu hệ thống với giải phẫu vùng và giải phẫu bề mặt gắn kết với các biến đổi giải phẫu cũng như các đặc điểm lâm sàng tương ứng, bài giảng được biên soạn chuyên sâu , cập nhật thêm các dạng, các dị dạng, các kích thước của các cấu trúc giải phẫu cũng
Giải phẫu học,Giải phẫu ứng dụng,Giải phẫu Chi

KhoVị tríSố ĐKCBTrạng TháiCông cụ
Kho đọc sinh viênTầng 1 DVV.003862 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho đọc sinh viênTầng 1 DVV.003863 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho đọc sinh viênTầng 1 DVV.003864 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Lên đầu trang