Lịch phục vụ

Cán bộ, giảng viên và học viên sau đại học

CHI TIẾT TÀI LIỆU IN ẤN

611.071/Gi.108 TR.
Giáo trình giải phẫu ứng dụng ĐẦU MẶT CỔ - THẦN KINH
Trịnh, Xuân Đàn
Hà Nội:Hà Nội,2020
397 tr.:Hình vẽ minh họa;27 cm.
Sách được biên soạn kết hợp giữa giải phẫu hệ thống với giải phẫu vùng ĐẦU MẶT CỔ - THẦN KINH và giải phẫu bề mặt gắn kết với các biến đổi giải phẫu cũng như đắc điểm lâm sàng tương ứng, cập nhật các dạng , các dị dạng, các kích thước của các cấu trúc giải phẫu cũng như các đặc điểm lâm sàng nhằm ph
Giải phẫu học,Giải phẫu đầu mặt cổ,Giải phẫu vùng

Lên đầu trang