Lịch phục vụ

Cán bộ, giảng viên và học viên sau đại học

CHI TIẾT TÀI LIỆU IN ẤN

617.4/K.258 Q
Kết quả phẫu thuật điều trị gãy kín thân xương cánh tay ở người trưởng thành bằng nẹp vít tại bệnh viện Trung ương Thái Nguyên
Phạm, Văn Hai
Thái Nguyên,2021
76 tr.:Hình ảnh minh họa;30cm.+01 đĩa CD + 01 tóm tắt
Đánh giá kết quả phẫu thuật điều trị gãy kín thân xương cánh tay và phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả phẫu thuật điều trị gãy kín thân xương cánh tay ở người trưởng thành bằng nẹp vít tại bệnh viện Trung ương Thái Nguyên
Phẫu thuật,Gãy xương cánh tay,Chấn thương,Điều trị gãy xương,,

Lên đầu trang