Lịch phục vụ

Cán bộ, giảng viên và học viên sau đại học

CHI TIẾT TÀI LIỆU IN ẤN

613.9/NH.105 X
Nhận xét kết quả của phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm tại bệnh viện A Thái Nguyên
Vũ, Lý Thùy Linh
Thái Nguyên,2021
71 tr.:Hình ảnh minh họa;30 cm.+01 đĩa CD + 01 tóm tắt
Một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của các cặp vợ chồng được chỉ định thụ tinh trong ống nghiệm. Phân tích một số yếu tố liên quan tới tỷ lệ thành công của phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm tại bệnh viện A Thái Nguyên
Thụ tinh trong ống nghiệm,Vô sinh,Hiếm muộn,,,

Lên đầu trang