Lịch phục vụ

Lịch phục vụ

CHI TIẾT TÀI LIỆU IN ẤN

617.6/PH.125 TH.
Phẫu thuật trong miệng:Tập 1
Nguyễn, Mạnh Hà
2018
163 tr.
Đại cương về bệnh án phẫu thuật trong miệng, chuẩn bị bệnh nhân trước và tính năng của kìm và bẩy... Vô cảm trong nha khoa: thuốc tê, đau và chế ngự đau, các phương pháp gây tê. Phương thức nhổ răng thông thường.
Răng,Nha khoa,Miệng,Phẫu thuật trong miệng,Phẫu thuật

KhoVị tríSố ĐKCBTrạng TháiCông cụ
Kho đọc sinh viênTầng 1 DVV.003880 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho đọc sinh viênTầng 1 DVV.003881 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho đọc sinh viênTầng 1 DVV.003882 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Lên đầu trang