Lịch phục vụ

Cán bộ, giảng viên và học viên sau đại học

CHI TIẾT TÀI LIỆU IN ẤN

618/C.123 C.
Cấp cứu sản phụ khoa
Phan, Hiếu
Tái bản lần thứ tám. -Hà Nội:Y học,2006
225 tr.;19 cm.
Cuốn sách giới thiệu chung về sản khoa, những thủ thuật và phẫu thuật trong sản khoa, phụ khoa, sơ sinh và kế hoạch hóa gia đình.
Sản phụ khoa,Sản khoa,Phụ khoa

Lên đầu trang