Lịch phục vụ

Cán bộ, giảng viên và học viên sau đại học

CHI TIẾT TÀI LIỆU IN ẤN

615.8/CH.121 Ð
Chẩn đoán x quang và hình ảnh y học
Monnier, J.P
Xuất bản lần thứ 4. -Paris:Masson,1995
570 tr.;21 cm
X quang,Hình ảnh,Chẩn đoán x quang

KhoVị tríSố ĐKCBTrạng TháiCông cụ
Kho đọc sinh viênTầng 1 DSCVB.000246 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho đọc sinh viênTầng 1 DSCVB.000247 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho đọc sinh viênTầng 1 DSCVB.000248 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Lên đầu trang