Lịch phục vụ

Cán bộ, giảng viên và học viên sau đại học

CHI TIẾT TÀI LIỆU IN ẤN

/
Hóa sinh lâm sàng ý nghĩa lâm sàng của các xét nghiệm hóa sinh
Lê, Đức Trình
Hà Nội:Y học,2009

KhoVị tríSố ĐKCBTrạng TháiCông cụ
Kho mượn cán bộTầng 1 MTHBM.000407 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn cán bộTầng 1 MTHBM.000408 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn cán bộTầng 1 MTHBM.000409 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn cán bộTầng 1 MTHBM.000410 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn cán bộTầng 1 MTHBM.000411 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Lên đầu trang