Lịch phục vụ

Phòng mượn giáo trình

CHI TIẾT TÀI LIỆU IN ẤN

/
Những xét nghiệm hóa sinh hiện đại sử dụng trong lâm sàng
Lê, Xuân Trường
HN:Y học,2013

KhoVị tríSố ĐKCBTrạng TháiCông cụ
Kho mượn cán bộTầng 1 MTHBM.000412 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn cán bộTầng 1 MTHBM.000413 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn cán bộTầng 1 MTHBM.000414 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn cán bộTầng 1 MTHBM.000415 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho mượn cán bộTầng 1 MTHBM.000416 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Lên đầu trang