Lịch phục vụ

Phòng mượn giáo trình

CHI TIẾT TÀI LIỆU IN ẤN

/
Phác đồ điều trị sản phụ khoa
Xuất bản lần thứ 3, có bổ sung và sửa chữa. -TP. HCM:Lưu hành nội bộ,2015

KhoVị tríSố ĐKCBTrạng Thái
Kho mượn cán bộTầng 1 MTHBM.000397 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho mượn cán bộTầng 1 MTHBM.000398 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho mượn cán bộTầng 1 MTHBM.000399 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho mượn cán bộTầng 1 MTHBM.000400 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho mượn cán bộTầng 1 MTHBM.000401 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Lên đầu trang