Lịch phục vụ

Cán bộ, giảng viên và học viên sau đại học

CHI TIẾT TÀI LIỆU IN ẤN

618.071/B.103 GI.
Tập 1:Bài giảng sản phụ khoa
Dương, Thị Cương
2004
316 tr.
Nội dung cuốn sách gồm 3 phần: sản khoa, sản bệnh- sản khó, phụ khoa.
Sản,Sản phụ khoa,Sản khoa,Phụ khoa,Kế hoạch hóa gia đình,Sức khỏe sinh sản,Bệnh lây qua đường tình dục

Lên đầu trang