Lịch phục vụ

Lịch phục vụ

CHI TIẾT TÀI LIỆU IN ẤN

617.7/Ð.113 Ð
Đặc điểm biến chứng thận ở bệnh nhân gút mạn tính điều trị tại bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.
Hoàng, Hải Yến
Thái Nguyên,2023
74 tr.:Hình ảnh, bảng biểu;30 cm.+1 đĩa CD + 01 tóm tắt
Đánh giá tổn thương thận của bệnh thận trên bệnh nhân gút.
Bệnh thận,Bệnh gút,,,,,

Lên đầu trang