Lịch phục vụ

Lịch phục vụ

Thông báo

Hướng dẫn mua Giáo trình tại Thư viện Hướng dẫn mua Giáo trình tại Thư viện
15/09/2023 Lượt xem : 379


Thông báo về việc phát hành tài liệu giáo trình Thông báo về việc phát hành tài liệu giáo trình
13/10/2022 Lượt xem : 272

Thông báo về việc phát hành tài liệu giáo trình


Danh mục sách giáo trình phát tại thư viện Danh mục sách giáo trình phát tại thư viện
29/06/2022 Lượt xem : 253

Hiện nay một số Bộ môn đã có sách giáo trình được xuất bản, độc giả có nhu cầu mua giáo trình có thể đến Thư viện lấy sách.


Thông báo truy cập cơ sở dữ liệu điện tử đa ngành ScienceDirect Thông báo truy cập cơ sở dữ liệu điện tử đa ngành ScienceDirect
22/04/2022 Lượt xem : 304

Thông báo truy cập cơ sở dữ liệu điện tử đa ngành ScienceDirect


Thay đổi lịch phục vụ Thư viện Thay đổi lịch phục vụ Thư viện
29/12/2021 Lượt xem : 434

Thay đổi lịch phục vụ Thư viện và phát "Sổ tay Thư viện"


Thông báo về việc tổ chức hướng dẫn trực tuyến Thông báo về việc tổ chức hướng dẫn trực tuyến "khai thác và sử dụng UptoDate"
25/11/2021 Lượt xem : 388


Lên đầu trang