Lịch phục vụ

Lịch phục vụ

CHI TIẾT TÀI LIỆU IN ẤN

616.7/Ð.113 Ð
Đặc điểm hình ảnh siêu âm và xét nghiệm dịch khớp gối của các bệnh nhân tràn dịch khớp gối mạn tính điều trị tại khoa cơ xương khớp bệnh viện Trung ương Thái Nguyên
Trần, Quang Hợp
Thái Nguyên,2023
72 tr.:Hình ảnh, bảng biểu;30 cm.+1 đĩa CD
Đánh giá những tổn thương của khớp và các nguyên nhân gây tràn dịch khớp gối mạn tính
Tràn dịch khớp gối,Siêu âm khớp gối,,,,

Lên đầu trang