Lịch phục vụ

Lịch phục vụ

CHI TIẾT TÀI LIỆU IN ẤN

616.2/Ð.113 Ð
Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, mức độ kiểm soát ở bệnh nhân hen phế quản và bệnh nhân hen phế quản chồng lấp COPD tại bệnh viện Phổi Thái Nguyên
La, Thị Hiên
Thái Nguyên,2023
65 tr.:Hình ảnh, bảng biểu;30 cm.+1 đĩa CD
Đề tài nghiên cứu mức độ kiểm soát ở bệnh nhân hen phế quản và bệnh nhân hen phế quản chồng lấp COPD.
Bệnh phổi,Hen phế quản,Bệnh phổi tắc nghẽn,,,

Lên đầu trang