Lịch phục vụ

Lịch phục vụ

CHI TIẾT TÀI LIỆU IN ẤN

616.2/Ð.113 Ð
Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính thể giãn phế quản có đợt cấp điều trị tại bệnh viện Trung ương Thái Nguyên
Phạm, Thị Nhuần
Thái Nguyên,2023
72 tr.:Hình ảnh, bảng biểu;30 cm.+1 đĩa CD
Nghiên cứu bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính có giãn phế quản,
Bệnh phổi,Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính,,,,

Lên đầu trang