Lịch phục vụ

Lịch phục vụ

CHI TIẾT TÀI LIỆU IN ẤN

616.6/Ð.113 Ð
Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và biến đổi điện tâm đồ ở bệnh nhân suy thận mạn có lọc máu chu kỳ tại Bệnh viện trung ương Thái Nguyên năm 2022
Nguyễn, Thanh Tùng
Thái Nguyên,2023
65 tr.:Hình ảnh, bảng biểu;30 cm.+1 đĩa CD
Đề tài nghiên cứu theo dõi điện tâm đồ ở bệnh nhân suy thận mạn có lọc máu chu kỳ bằng điện tâm đồ tại giường.
Bệnh thận,Suy thận mạn,Lọc máu,,,

Lên đầu trang