Lịch phục vụ

Cán bộ, giảng viên và học viên sau đại học

CHI TIẾT TÀI LIỆU IN ẤN

618.4/Ð.113 Ð
Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả xử trí sản phụ đẻ ngôi mông đủ tháng tại bệnh viện Trung ương Thái Nguyên
Đặng, Trần Cương
Thái Nguyên,2021
60 tr.:30 cm.;Bảng biểu+01 đĩa CD + 01 tóm tắt
Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và nhận xét kết quả xử trí đẻ ngôi mông đủ tháng tại bệnh viện Trung ươn Thái Nguyên
Sản khoa,Sinh con,Ngôi mông,Đẻ ngôi mông,,

Lên đầu trang