Lịch phục vụ

Lịch phục vụ

CHI TIẾT TÀI LIỆU IN ẤN

616.3/GI.100 TR
Giá trị của thang điểm Japanese severity scorre cải tiến trong tiên lượng bệnh nhân viêm tuỵ cấp điều trị tại bệnh viện Trung ương Thái Nguyên
Mông,Thị Bích Phượng
Thái Nguyên,2023
65 tr.:Hình ảnh, bảng biểu;30 cm.+1 đĩa CD
Cung cấp thông tin ban đầu về giá trị thang điểm JSS cải tiến trong tiên lượng VTC nặng
Viêm tuỵ cấp,Thang điểm JSS,,,,

Lên đầu trang