Lịch phục vụ

Cán bộ, giảng viên và học viên sau đại học

CHI TIẾT TÀI LIỆU IN ẤN

611.071/Gi.108 Tr
Giáo trình giải phẫu ứng dụng Ngực - bụng
Trịnh, Xuân Đàn
Hà Nội:Nhà xuất bản Hà Nội,2020
309tr.;27cm.
Sách được biên soạn dưới hình thức kết hợp giải phẫu hệ thống với giải phẫu vùng và giải phẫu bề mặt gắn kết với các biến đổi giải phẫu cũng như các đặc điểm lâm sàng tương ứng, bài giảng được biên soạn chuyên sâu , cập nhật thêm các dạng, các dị dạng, các kích thước của các cấu trúc giải phẫu cũng
Giải phẫu học,Giải phẫu ứng dụng,Giải phẫu Chi

Lên đầu trang