Lịch phục vụ

Cán bộ, giảng viên và học viên sau đại học

CHI TIẾT TÀI LIỆU IN ẤN

617.4/K.258 Q
Kết quả phẫu thuật điều trị gãy kín đầu dưới xương đùi ở người trưởng thành bằng nẹp khóa tại bệnh viện Trung ương Thái Nguyên
Tạ, Văn Công
Thái Nguyên,2021
72 tr.:Hình ảnh minh họa;30 cm.+01 đĩa CD + 01 tóm tắt
Đánh giá kết quả phẫu thuật điều trị gãy kín xương đùi ở người trưởng thành bằng nẹp khóa. Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả phẫu thuật.
Phẫu thuật,Phẫu thuật xương đùi,Gãy xương đùi,,,

Lên đầu trang