Lịch phục vụ

Lịch phục vụ

CHI TIẾT TÀI LIỆU IN ẤN

617.4/K.258 Q
Kết quả phấu thuật điều trị hội chứng chèn ép thần kinh trụ vị tí rãnh ròng rọc khuỷu tại bệnh viện Trung ương Quân đội 108
Nguyễn, Kha Uy
Thái Nguyên,2023
65 tr.:Hình ảnh, bảng biểu;30 cm.+1 đĩa CD
Đề tài nghiên cứu kết quả phẫu thuật điều trị hội chứng chèn ép thần kinh trụ vị trí rãnh ròng rọc khuỷu tay
Chèn ép thần kinh trụ vùng khuỷu tay,Hội chứng đường hầm khuỷu tay,,,,

Lên đầu trang