Lịch phục vụ

Cán bộ, giảng viên và học viên sau đại học

CHI TIẾT TÀI LIỆU IN ẤN

617.1/K.258 Q
Kết quả phẫu thuật khâu nối đầu gân gấp vùng II tại bệnh viện Trung ương Thái Nguyên
Phạm, Thị Thanh Hiền
Thái Nguyên,2021
69 tr.:Hình ảnh minh họa;30 cm.+01 đĩa CD + 01 tóm tắt
Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật vết thương đứt gân gấp ngón tay vùng II bằng phương pháp nối gân kỳ đầu. Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả phẫu thuật.
Phẫu thuật,Nối gân,,,,

Lên đầu trang