Lịch phục vụ

Cán bộ, giảng viên và học viên sau đại học

CHI TIẾT TÀI LIỆU IN ẤN

617.5/K.258 Q
Kết quả phẫu thuật triệt căn điều trị ung thư biểu mô dạ dày 1/3 dưới tại bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức
Dương, Hoàng Hải
Thái Nguyên,2021
78 tr.:Hình ảnh minh họa;30 cm.+01 đĩa CD + 01 tóm tắt
Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ung thư biểu mô dạ dày 1/3 dưới được phẫu thuật triệt căn. Đánh giá kết quả.
Phẫu thuật,Ung thư dạ dày,Ung thư biểu mô,,,

Lên đầu trang