Lịch phục vụ

Lịch phục vụ

CHI TIẾT TÀI LIỆU IN ẤN

616.1/NGH.305 C
Nghiên cứu đặc điểm thiếu máu và một số yếu tố nguy cơ đến tình trạng thiếu máu ở trẻ em từ 2 tháng đến 5 tuổi tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.
Lâm, Thái Việt
Thái Nguyên,2023
77 tr.:Hình ảnh, bảng biểu;30 cm.+1 đĩa CD + 01 tóm tắt
Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng thiếu máu ở trẻ và yếu tố liên quan đến tình trạng thiếu máu ở trẻ em.
Thiếu máu,Thiếu máu ở trẻ em,,,,,

Lên đầu trang