Lịch phục vụ

Lịch phục vụ

CHI TIẾT TÀI LIỆU IN ẤN

616.4/NGH.305 C
Nghiên cứu hội chứng chuyển hoá ở phụ nữ mãn kinh dưới 60 tuổi tại bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.
Nguyễn, Xuân Hoà
Thái Nguyên,2023
89 tr.:Hình ảnh, bảng biểu;30 cm.+1 đĩa CD + 01 tóm tắt
Mối liên quan giữa tình trạng mãn kinh với sự xuất hiện hội chứng chuyển hoá.
Mãn kinh,Rối loạn chuyển hoá,,,,,

Lên đầu trang