Lịch phục vụ

Lịch phục vụ

CHI TIẾT TÀI LIỆU IN ẤN

616.3/N.455 Ð
Nồng độ sắt, ferritin huyết tương và mức độ xơ hóa gan ở bệnh nhân xơ gan do rượu điều trị tại bệnh viện Trung ương Thái Nguyên
Bùi, Thị Phấn
Thái Nguyên,2021
72 tr.:Bảng biểu minh họa;30 cm.+01 đĩa CD + 01 tóm tắt
Mô tả nồng độ sắt ferritin huyết tương và mức độ xơ hóa gan được đánh giá bằng siêu âm đàn hồi mô ở đối tượng xơ gan do rượu.
Xơ gan,,,,,

Lên đầu trang