Lịch phục vụ

Lịch phục vụ

CHI TIẾT TÀI LIỆU IN ẤN

614.4/TH.552 TR
Thực trạng mắc lao tiềm ẩn và cầu sử dụng dịch vụ y tế trên đối tượng tiếp xúc hộ gia đình tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên
Tô, Thị Nga
Thái Nguyên,2023
66 tr.:Hình ảnh, bảng biểu;30 cm.+1 đĩa CD + 01 tóm tắt
Nghiên cứu thực trạng mắc Lao và cầu sử dụng dịch vụ y tế tại huyện Phú Lương, Thái Nguyên.
Bệnh Lao,Lao tiềm ẩn,,,,

Lên đầu trang