Lịch phục vụ

Lịch phục vụ

CHI TIẾT TÀI LIỆU IN ẤN

619.9/TH.552 TR
Thực trạng nhiễm giun ở học sinh trường tiểu học Minh Hà, thành phố Hạ Long và một số yếu tố liên quan.
Nguyễn, Thành Công
Thái Nguyên,2023
44 tr.:Hình ảnh, bảng biểu;30 cm.+1 đĩa CD + 01 tóm tắt
Đánh giá thực trạng nhiễm giun ở học sinh Trường Tiểu học Minh Hà, Thành phố Hạ Long.
Nhiễm giun,Gun đường ruột,,,,,

Lên đầu trang