Lịch phục vụ

Lịch phục vụ

Giáo trình Sức khỏe môi trường - Sức khỏe nghề nghiệp

Cuốn Giáo trình "Sức khỏe môi trường - Sức khỏe nghề nghiệp" này được các cán bộ giảng dạy có nhiều kinh nghiệm của Bộ môn SKMT-SKNN tham gia biên soạn, dành cho đối tượng bác sỹ đa khoa chương trình đổi mới

Cuốn sách chia làm 3 phần:

- Phần 1: Sức khỏe môi trường

- Phần 2: Sức khỏe nghề nghiệp

- Phần 3: Thực hành

Địa chỉ: Tại Phòng đọc Sinh viên - Tầng 1 tòa nhà Thư viện

Thứ năm, 30/06/2022 15:30:00
Lên đầu trang