Lịch phục vụ

Lịch phục vụ

NGUỒN LỰC THÔNG TIN

 

NGUỒN LỰC THÔNG TIN

Thư viện là nơi lưu trữ các nguồn học liệu, có tổng diện tích 1.365 m2 gồm 9 phòng: 2 phòng mượn, 2 phòng đọc, 1 phòng thảo luận nhóm, 1 phòng đa năng, 1 phòng truy cập Internet, 1 phòng biên mục và làm nghiệp vụ, 1 phòng máy chủ. Thư viện có điều kiện cơ sở vật chất đầy đủ, phục vụ tốt cho việc khai thác thông tin, tư liệu của cán bộ giảng viên và sinh viên như phần mềm thư viện, hệ thống máy tính tra cứu, máy photo, máy scan, hệ thống camera, cửa từ

Thư viện Trường Đại học Y-Dược, Đại học Thái Nguyên có đầy đủ sách giáo trình, tài liệu tham khảo phục vụ cho việc nghiên cứu, giảng dạy và học tập của độc giả là cán bộ, giảng viên và sinh viên trong trường. Thư viện Trường có gần 8000 đầu sách với trên 50 nghìn bản, trong đó sách tiếng Việt chiếm 95,9%, ngoài ra còn các sách ngoại văn bao gồm tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Nga. Các tài liệu chuyên ngành khoa học y, dược chiếm 87,5%, khoa học cơ bản 8,3%. Tài liệu thư viện được phân bổ hợp lý: giáo trình (51,7%); tài liệu tham khảo (10,1%); báo, tạp chí (35,8%); luận án, luận văn, khóa luận (1,5%); tài liệu tra cứu (0,3%) và tài liệu điện tử (0,6%).

 Thư viện điện tử  http://thuvien.tump.edu.vn, có trên 36.718 nghìn biểu ghi, được tích hợp (cả điện tử và số) vào phần mềm Elib phục vụ tra cứu online các tài liệu bản in như: sách, luận văn, luận án, khóa luận

Thứ sáu, 24/03/2017 11:13:03

Các tin khác

Lên đầu trang