Lịch phục vụ

Cán bộ, giảng viên và học viên sau đại học

NGUỒN LỰC THÔNG TIN

Quy mô nguồn lực thông tin hiện có của thư viện:

Thư viện dùng phần mềm Elid từ năm 2015, nguồn lực thông tin gồm Tài liệu in ấn với tổng số tên sách 7.750, hơn 54 nghìn cuốn , Trong đó số sách tham khảo 11957; số sách  giáo trình 38375; số sách chuyên khảo 4346; các loại sách khác 50; Tổng số nhan đề báo/tạp chí 330 loại. Về Tài liệu điện tử có Cơ sở dữ liệu điện tử gần 17 nghìn biểu ghi, Cơ sở dữ liệu số 625 tài liệu. Sách tiếng Việt chiếm 95,9%, các sách ngoại văn bao gồm tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Nga. Các tài liệu chuyên ngành khoa học y, dược chiếm 87,5%, khoa học cơ bản 8,3%

Thứ sáu, 24/03/2017 11:13:03

Các tin khác

Lên đầu trang