Lịch phục vụ

Lịch phục vụ

QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN

 

QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN THƯ VIỆN

I. Địa chỉ

Tòa nhà Thư viện, trường Đại học Y – Dược, Đại học Thái Nguyên

Số 284, Đường Lương Ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên.

Email: thuvien@tump.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/dhydtn

II. Lãnh đạo đơn vị

ThS. Nguyễn Thị Tân Tiến: Phó trưởng phụ trách Phòng.

     

            ThS. Dương Thủy Anh: Phó Trưởng phòng.

III. Lịch sử phát triển

1. Quá trình hình thành và phát triển:

Thư viện Trường Đại học Y Dược được thành lập trên cơ sở sẵn có của Trường Y sĩ Việt Bắc

Ngày 23 tháng 7 năm 1968 Hội đồng chính phủ ra quyết định số 116/CP Thành lập Phân hiệu Đại học Y khoa Miền Núi.

Tháng 8 năm 2011 thư viện triển khai Thư viện điện tử.

Năm 2013 thư viện xây dựng Thư viện số, bước đầu đã tiến hành khai thác các kho dữ liệu số của Trung tâm học liệu Đại học Thái Nguyên và thế giới

Cùng với sự phát triển của nhà trường Thư viện cũng được thành lập và tổ chức với nhiệm vụ phục vụ cho việc đào tạo học tập giảng dạy và nghiên cứu khoa học của nhà trường. Hiện nay, Thư viện đã được đầu tư về cơ sở vật chất cũng như các trang thiết bị hiện đại; Nguồn tư liệu ngày càng đa dạng, phong phú; Hệ thống quản lý tài liệu và bạn đọc, hệ thống mượn trả tài liệu, hệ thống tra cứu tài liệu, truy cập đọc tài liệu số được sử dụng trên phần mềm Elib và hệ thống mã vạch.

2. Đội ngũ cán bộ làm công tác thư viện

Tổng số hiện nay có 04 cán bộ gồm 01 thạc sĩ, 03 cán bộ trình độ đại học:

  • Ths. Dương Thủy Anh – Phó trưởng phòng
  • Cử nhân Hồ Thị Thanh Thủy – Thư viện viên
  • Cử nhân Lê Thị Bích Thuận – Thư viện viên
  • Cử nhân Nguyễn Thị Thu Hằng – Thư viện viên

IV. Quan hệ hợp tác:

Thư viện mở rộng quan hệ hợp tác với các thư viện và tổ chức  thư viện trong nước, cụ thể:

- Là thành viên của Liên chi hội thư viện các trường Đại học, cao đẳng khu vực miền núi và trung du phía Bắc

-  Hợp tác với các Nhà xuất bản, các Công ty phát hành như Nhà xuất bản Y học, Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên, ...

- Liên kết chia sẻ nguồn lực thông tin với các thư viện cùng chuyên ngành như Thư viện Trường Đại học Y Dược Huế, Thư viện Trường Đại học Y Dược Thái Bình, Thư viện Trường Đại học Y Dược Hải Phòng, Thư viện Trường Đại học Y Dược Hà Nội, Trung tâm Học liệu Đại học Thái Nguyên,...

Thứ sáu, 24/03/2017 11:10:22

Các tin khác

Lên đầu trang