Lịch phục vụ

Lịch phục vụ

DỊCH VỤ

I, MƯỢN TÀI LIỆU VỀ NHÀ:

- Đối với sinh viên: số lượng mượn, thời hạn mượn theo vòng học.

- Đối với cán bộ, giảng viên: mỗi lần mượn phải đem sách cũ đến trả để mượn sách mới.

II, TRẢ TÀI LIỆU:

- Tài liệu mượn phải được trả đúng hạn và đúng nơi quy định ( tài liệu mượn ở khu vực nào thì phải trả đúng khu vực đó).

- Trong trường hợp có thông báo thu hồi tài liệu vì mục đích kiểm kê, đề nghị bạn đọc trả tài liệu đúng thời hạn quy định.

III, ĐỌC TÀI LIỆU TẠI CHỖ:

-Bạn đọc phải xuất trình thẻ thư viện tại quầy thủ thư

IV, DỊCH VỤ TRUY CẬP INTERNET:

 - Bạn đọc sử dụng máy tính để vào mạng nhằm khai thác, tìm kiếm thông tin phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu khoa học.

 - Không vào những trang Web có nội dung không lành mạnh.

 - Bạn đọc muốn sao chép thông tin từ Internet phải được sự đồng ý của cán bộ thư viện.

Thứ sáu, 24/03/2017 11:04:15
Lên đầu trang