Lịch phục vụ

Lịch phục vụ

HƯỚNG DẪN TRA CỨU TÀI LIỆU SỐ

HƯỚNG DẪN TRA CỨU TÀI LIỆU SỐ 

- Bước 1: Vào trang chủ của Thư viện Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên tại địa chỉ: http://thuvien.tump.edu.vn.
Bước 2: Tại trang chủ website chọn Tài liệu số:

Bước 3: Tìm kiếm tài liệu bằng cách nhập tên tác giả, nhan đề tài liệu, từ khóa,... sau đó nhấn nút Tìm kiếm hoặc bấm nút Enter trên bàn phím:

Kết quả tìm được:

Bước 4: Hiển thị chi tiết trang kết quả:

Bước 5: Để xem file toàn văn tài liệu, bạn đọc cần đăng nhập: Điền tên đăng nhập, mật khẩu, mã bảo vệ:

 

 

 Loại bạn đọc

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Sinh viên

Số thẻ sinh viên

VD: DTY123456789

123456

Học viên cao học

Số thẻ Thư viện cấp

12345678

Cán bộ, giảng viên

Họ và tên viết liền không có dấu:

VD: nguyenvana

12345678

Lưu ý: Sau khi đăng nhập, bạn đọc phải thay đổi mật khẩu thì mới sử dụng tài khoản, bạn đọc có thể đọc tài liệu toàn văn tại website của Thư viện. Các tài liệu chủ yếu ở dạng file .pdf.

Thứ sáu, 21/08/2020 16:06:00
Lên đầu trang